IQ Plus Language Academy hizmet sözleşmesi.

1. TANIMLAR/TARAFLAR
ÜYE – Çağdaş Yöntem Özel Eğitim Tic.Ltd.Şti’den ürün danışmanlık ve eğitim hizmetini satın alan ve Meral Kantarcıoğlu Hizmet Sözleşmesini onaylayan gerçek kişidir.
ŞİRKET- (Çağdaş Yöntem Özel Eğitim Tic.Ltd.Şti); Mithatpaşa Caddesi No 1021 Güzelyalı, Konak-İZMİR adresinde mukim ’dir.

2. HİZMET TANIMI
ŞİRKET online bir platform üzerinden ÜYE lere eğitim desteği sağlayan bir hizmettir. ÜYE ler seçmiş oldukları erişim paketinin sınırları dâhilinde bu hizmetten faydalanabilir, danışmanlık hizmetlerine, kişisel gelişim ve eğitim amaçlı eğitim programlara, seminer, video, cd hizmetlerine erişebilirler. ŞİRKET haber vermeksizin içerikte değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
ŞİRKET tarafından internet adresi üzerinden sunulan her türlü hizmet ve programa ilişkin tüm haklar ŞİRKET e aittir. ÜYE sunulan hizmet kapsamındaki içerikleri işleme, yayma, çoğaltma; temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme, yayma, kiralama, sosyal medyada paylaşma, kendi gruplarında eğitim amaçlı çoğaltıp dağıtma, kullanma, kullandırma vb. gibi hiçbir hakka kesinlikle sahip değildir.

3. ŞİRKETİN SORUMLULUKLARI
3.1 ŞİRKET, taahhüt etmiş olduğu hizmetleri en üst kalitede ve kesintisiz biçimde sunmaktan sorumludur.
3.2 ŞİRKET, teknik zorunluluklardan, bakım yahut yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, servis sağlayıcıdan ve elektrik kesintilerinden dolayı hizmetin verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan dolayı sorumlu tutulamaz.
3.3 ÜYE, ŞİRKET in tanıtım, promosyon gibi amaçlarla kendisine yönelik olarak tanıtım ve promosyon faaliyetlerinde bulunabileceğini, bunun için ŞİRKET in herhangi bir izin almak zorunda olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.4 ŞİRKET, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirebilir, maddeleri iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Sözleşmede bu şekilde bir değişiklik olması halinde ÜYE bu değişikliklere ilişkin
“KABUL EDİYORUM” butonunu tıklamak suretiyle bu değişikliği onaylamalıdır.
3.5 ŞİRKET, sunduğu hizmetlerin ücretlerinde istediği zaman, istediği biçimde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir değişiklik yapılması halinde ÜYE bu değişikliklere bir itirazının olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.6 ŞİRKET, hizmetleri sunduğu web sitesine ait alan adını ve web sitesinin görünümünü ve içeriğini her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar. ÜYE, alan adı veya web sitesinin görünümünde veya içeriğinde yapılacak değişikliklere bir itirazının olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. ÜYENİN SORUMLULUKLARI
4.1 ÜYE, ŞİRKET in hizmetlerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, böyle bir durumda ŞİRKET in herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2 ÜYE, ŞİRKET in sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla ŞİRKET tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, ÜYE bilgisayarının yaratacağı arızalar, bilgi ve veri kaybı ve diğer herhangi bir kayıptan ŞİRKET in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3 ÜYE, işbu sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiği takdirde, ŞİRKET in ÜYE adı ve şifresini iptal ederek ve her türlü teknik önlemi almak suretiyle kendisini sistem dışına çıkarabileceğini ve işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak herhangi bir tazminat ödeme zorunluluğu olmadan feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.4 ÜYE, şifre ve ÜYE adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve ÜYE adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal ŞİRKET e haber vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5 ÜYE, deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, terör eylemleri gibi sebeplerle, ya da internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve ŞİRKET in elinde olmayan sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda ŞİRKET in herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, herhangi bir nam altında ŞİRKET ten tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.6 ÜYE, almış olduğu ücretli içerik hizmetlerini kullanması veya indirmesi sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs, truva atı gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek ŞİRKET ten herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.
4.7 ÜYE, ŞİRKETin sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla ŞİRKET tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, ÜYE satın aldığı hizmetleri görüntüleyebilmesi için gerekli olan yazılımların (örneğin Flash Media Player) lisanslı olduğunu, lisansız yazılımların kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir sorundan ŞİRKET in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. ÜCRETLENDİRME

5.1 ÜYE, seçtiği pakete göre, ŞİRKET tarafından sunulan hizmet bedellerini kredi kartı, havale ve diğer ödeme kanalları aracılığıyla ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça ŞİRKET in sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2 ÜYE, ŞİRKET hizmetinden yararlanabilmek için sitede belirtilen teknik donanım ve uygulamaların bilgisayarında bulunduğunu ve bunların eksikliği nedeniyle ŞİRKET hizmetlerinden yararlanamama durumunda, ŞİRKET in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında ŞİRKET ten tazminat talep etmeyeceğini veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3 ŞİRKET, ÜYE lere özel ücretsiz, indirimli, taksitli, sonradan ödemeli vb. kampanyalar düzenleyebilir veya belli bir süre ücret tahsil edemese de hizmeti sunmaya devam edip daha sonraki dönemlerde bu ücretin tahsilini toplu halde gerçekleştirebilir. Bu tür durumlarda ÜYE ler mail, SMS veya site üzerinde bilgilendirilerek hizmeti kredili biçimde almaya ne kadar devam edebilecekleri bilgilendirecek ve ücretin tahsili konusunda ÜYE lerden yardım istenecektir.
5.4 Satılan her üyelik için ŞİRKET tarafından ilgili kanunlara uygun olarak fatura kesilir.
5.5 Üye, seçtiği paketi iradesi doğrultusunda belirlediğini, paketin ücretlendirmesi doğrultusunda, hizmet aldığı sürece yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getireceğini taahhüt eder.

6. PARA İADESİ
ŞİRKET tarafından yapılacak tüm eğitim programlarında minimum ve maksimum katılımcı sayısı belirlidir.
ŞİRKET açmış olduğu eğitim programlarında minimum katılımcı sayısının altında grup oluştuğunda bu eğitim programı açılmayacaktır. Bu nedenle eğitim hizmetini almadan önce katılacak üyenin ŞİRKET le doğrudan ilişki kurması esastır. Her eğitim bilgisinin altında yer alan “ÖNEMLİ NOT” uyarısı gereğince ŞİRKET le iletişim kurmadan eğitim alan kişilerin sorumlulukları ŞİRKETe ait değildir.
ÜYE, satın almış olduğu ve ŞİRKET tarafından yapılacak eğitim programlarının minimum katılımcı sayısının yeterli olmaması dolayısıyla verilememesi durumunda, ödemiş olduğu ücreti başka ürün ve hizmetle değiştirebilir.

7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde, 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da düzenlenen kanunlar ihtilafı kaidelerine bakılmaksızın Türk hukuku uygulanacak ve uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

8. YÜRÜRLÜK
ÜYE kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “KABUL EDİYORUM” düğmesini tıklaması ile bu sözleşme taraflar arasında UYE tarafından seçilmiş olan erişim paketinin süresi dâhilinde yürürlüğe girer.